ขั้นตอนการโอนและรับกระปุกโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

สิ่งที่ต้องเตรียม

   1. ใบโอนเงินที่มี QR Code หรือ Barcode ของคุณ
   2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัครและผู้รับมอบอำนาจที่ให้มารับกระปุกแทน

วิธีการโอนเงิน ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. โอนเงินด้วยตนเองผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาเท่านั้น
   2. โอนเงินด้วย QR Code ผ่านโมบาย แบงก์กิ้งของทุกธนาคาร
   3. โอนเงินด้วย Barcode ที่ตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร


ตัวอย่างใบโอนเงินออมที่มี QR Code หรือ Barcode


วิธีการรับกระปุก

1. กรณีเลือกรับกระปุกที่ธนาคารกรุงเทพ
   - สามารถรับได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่เลือกไว้
   - นำหลักฐานการโอนเงินออมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
   - แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อรับกระปุกด้วยตนเอง ณ สาขาที่ระบุไว้ในใบสมัคร หากผู้สมัครมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัครและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

2. กรณีเลือกรับกระปุกทางไปรษณีย์
   โครงการจะเริ่มจัดส่งกระปุก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 และโอนเงินออมภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 เท่านั้น


แผนที่
แผนที่
ติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


เบอร์ติดต่อ 02-419-1983

แสดงเส้นทาง
ติดตามเรา

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม